توضیحات

ضد انفجار

ضد انفجار در این مقاله قصد داریم معرفی کوتاهی در زمینه تجهیزات ضدانفجار به صورت خلاصه و کاربردی ارائه نماییم.

در برخی از مناطق صنعتی مانند صنایع نفت و گاز، پتروشیمی، شیمیایی، رنگ سازی، جایگاه های سوخت رسانی و معادن زغالسنگ دارای گاز ها و غبارات قابل انفجار هستند; استفاده از تجهیزات الکتریکی و مکانیکی به دلیل دارا بودن عواملی از قبیل جرقه، تولید حرارت سطحی و دیگر عوامل ایجاد کننده انرژی اولیه حرارتی می تواند باعث تحریک این گاز ها و در نهایت شروع یک انفجار گردد; و خسارات جانی و مالی جبران ناپذیری به آن صنعت وارد نماید; از این رو در صنایع مستعد خطر انفجار می بایست از تجهیزات الکتریکی و مکانیکی استفاده گردد; که حفاظت های لازم به منظور جلوگیری از یک انفجار در آن استفاده شده باشد; به تجهیزات الکتریکی و مکانیکی که خود عامل شروع کننده انفجار نبوده را تجهیزات ضد انفجار می نامند.

برای مشاهده محصولات آگوت کلیک کنید
اتکس

دستورالعملی به منظور طراحی، نصب، راه اندازی تجهیزات ضدانفجار الکتریکی و مکانیکی  بوده که زیرمجموعه اداره استاندارد اتحادیه اروپا است.

نوتیفای ذخیغ

به موسسه ای که دارای امکانات آزمایشگاهی ضد انفجار بوده; و قادر به صدور گواهی نامه های ضد انفجار طبق دستور العمل اتکس به شرکت های تولید کننده این تجهیزات است.

چنانچه هر دو مقدار هوا و ماده قابل اشتعال به میزان مناسب برسد انفجار صورت میگیرد.

هر منطقه ای که شامل سه عامل انفجار به اندازه کافی باشد; یا امکان ایجاد عوامل انفجار در آن وجود داشته باشد منطقه مستعد انفجار می نامند.

برای مشاهده محصولات آگوت کلیک کنید

ضد انفجار

ضد انفجار