:توضیحات

 

ضد انفجار

ضد انفجار در این مقاله قصد داریم معرفی کوتاهی در زمینه تجهیزات ضدانفجار به صورت خلاصه و کاربردی ارائه نماییم.

در برخی از مناطق صنعتی مانند صنایع نفت و گاز، پتروشیمی، شیمیایی، رنگ سازی، جایگاه های سوخت رسانی و معادن زغالسنگ دارای گاز ها و غبارات قابل انفجار هستند; استفاده از تجهیزات الکتریکی و مکانیکی به دلیل دارا بودن عواملی از قبیل جرقه، تولید حرارت سطحی و دیگر عوامل ایجاد کننده انرژی اولیه حرارتی می تواند باعث تحریک این گاز ها و در نهایت شروع یک انفجار گردد; و خسارات جانی و مالی جبران ناپذیری به آن صنعت وارد نماید; از این رو در صنایع مستعد خطر انفجار می بایست از تجهیزات الکتریکی و مکانیکی استفاده گردد; که حفاظت های لازم به منظور جلوگیری از یک انفجار در آن استفاده شده باشد; به تجهیزات الکتریکی و مکانیکی که خود عامل شروع کننده انفجار نبوده را تجهیزات ضد انفجار می نامند.

اتکس: دستورالعملی به منظور طراحی، نصب، راه اندازی تجهیزات ضدانفجار الکتریکی و مکانیکی  بوده که زیرمجموعه اداره استاندارد اتحادیه اروپا است.

نوتیفای ذخیغ: به موسسه ای که دارای امکانات آزمایشگاهی ضد انفجار بوده; و قادر به صدور گواهی نامه های ضد انفجار طبق دستور العمل اتکس به شرکت های تولید کننده تجهیزات ضد انفجار است.

چنانچه هر دو مقدار هوا و ماده قابل اشتعال به میزان مناسب برسد انفجار صورت میگیرد.

هر منطقه ای که شامل سه عامل انفجار به اندازه کافی باشد; یا امکان ایجاد عوامل انفجار در آن وجود داشته باشد منطقه مستعد انفجار می نامند.

ضد انفجار

ضد انفجار